Mesaje de la Îngerii tăi 30 iunie- 6 iulie 2014

Mesajele pentru această săptămână vin de la Yvonne, Arielle şi Omega.

AngelCard-Yvonne

Petrece mai mult timp în natură, în compania animalelor! Bucură-te de Geea, de toate minunăţiile sale, de lumea animalelor şi de plante! O oră de plimbare în natură, cu animalul de companie te poate ajuta să te centrezi în inima ta şi să stabileşti un dialog cu Fiinţa ta şi cu Îngerii tăi păzitori. Şi în această săptămână, Îngerii ne îndeamnă să medităm asupra animalului-putere, să ne urmărim visele sau viziunile primite în meditaţii şi rugăciuni referitoare la simbolurile şi arhetipurile din lumea animală. Toate acestea pot fi părţi ale interiorului tău care acum se revelează pentru a fi integrate, înţelese, trăite şi redescoperite. Meditează şi roagă-te pentru ascensiunea globală, pentru o lume fără frică. Imaginează-ţi cum arăta lumea fără frici! Vizualizează în meditaţiile şi în rugăciunile tale cum întreaga planetă cu fiecare piatră, pădure, apă, plantă, animal şi insectă este îmbrăţişată cu lumină şi iubire. Stai în inima ta şi manifestă această dorinţă, pune această intenţie, extindeţi vibraţia chakrei Anahata astfel încât să cuprindă întreaga ta casă şi pe cei apropiaţi ţie, întreaga ţară, întregul continent pe care te afli şi apoi întreaga planetă cu regnul mineral, vegetal şi animal, cu toţi oamenii. Este un exerciţiu benefic care va aduce lumină ţie şi celor care te înconjoară, mediului în care te manifeşti. Ia-ţi timp liber, ori de câte ori se poate şi evadează în natură, alături de cei dragi şi de animalele tale! Compania animalelor este terapeutică şi eliberatoare şi te pot ajuta să te conectezi la energia inimii şi a Sursei Divine Universale.

arielle

Nu îţi mai ascunde emoţiile, sentimentele şi gândurile! Nu îţi mai ascunde darurile pe care le porţi în tine! Nu te teme de faptul că ceea ce poţi vedea, simţi sau auzi nu ar fi real. Îngerii spun să te încrezi în propriile intuiţii, în vocea inimii tale; prin intuiţie şi prin vocea inimii îţi sunt transmise mesajele angelice şi paşii necesari în a-ţi urma şi îndeplini misiunea personală pe acest pământ. Te-ai întrebat poate care este scopul tău divin, care este sensul vieţii tale şi ce poţi- ştii să faci tu mai bine pe această planetă pentru a te pune în serviciul luminii şi al iubirii. Ascultă! Ai încredere în ceea ce simţi, în ceea ce percepi şi cheamă-l pe Arhanghelul Ariel în ajutor, să te ajute să recunoşti, să accepţi şi să manifeşti darurile tale mediumnice! Arhanghelul Ariel este şi sfânt gardian al naturii, al plantelor şi animalelor. Retrage-te undeva în mijlocul liniştit al naturii, cheamă-l să te asiste în practicile personale, roagă-l să te ghideze în acceptarea şi manifestarea a ceea ce este divin în tine!

omega

Eşti pe drumul cel bun! Ai făcut alegerea potrivită şi eşti pe deplin însoţit şi protejat de Îngeri! Pe de o parte, este normal să ai îndoieli, însă nu le hrăni. Eliberează-le! Relaxează-te! Îngerii se bucură împreună cu tine, căci ai ales călăuzirea divină, iar energiile Universului curg acum în direcţia potrivită şi benefică ţie. Când asculţi mesajele inimii, eşti în aliniere cu Sursa Divină şi cu scopul divin personal. Ştii exact ce să faci şi cum să faci, Universul te susţine pe deplin, iar lucrurile pur şi simplu vin spre tine, spre îndeplinirea obiectivelor tale! Vei ieşi victorios din această situaţie! Orice se întîmplă, se întâmplă pentru că acum este momentul potrivit! Lasă-ţi îndoielile în seama cerurilor pentru că vei ieşi cu sigurranţă victorios din aceste împrejurări!

Să aveţi o săptămână binecuvântată!

Namaste!

Advertisements

Messages from your Angels 23-29 June 2014

The Angelic Cards for this week are: Isaiah, Sonya, Yvonne and Daniel.

Isaiah

It is a week of renewal and interior resurrection. The angels congratulate you for taking the decision to renounce at the egoist comfort and safety zone and for choosing to give birth to new ideas and projects. The angels are here with you to help you and to support you in your manifestation of creation. The angels also remind you that there is a universal period of gestation and a universal period for manifestation and action. First, be sure that now is the right moment to act by asking for protection and guidance from heavens. New doors are opened for you, as the old is integrated in light. The angel’s message is clear: release the old, let go of the past, of everything that you don’t need to, of everything that you feel that is not right for you. Shield yourself with faith and move forward! Do not be afraid that on the road you will need to pass through a storm! Soon, the sun will show up!  Trust that your angels illuminate your path and that they maintain the flame of your lamp of wisdom and intuition!

AngelCard-Yvonne

Maybe you have the gift to connect and to intuitively communicate with the animal world and with the spirits of nature. The angels tell you to meditate upon your animal –power, to call this part of your being to protect you and to guide you in your astral journeys or in the adventures of the earthly life. Spend time with your pets. The animals can be spiritual guides undercover, guardians and angelic protectors. What is the relationship with your pet? There is an animal archetype that often appears in your dreams or in your visions? What does it trying to say to you? Is it leading you somewhere? Does it want to show you something? All animals are an unconditional source of universal love; the animals have the gift to clean the house and those who live in it of all lower energies…animals are channels and with their help we can connect with the Divine Source and Mother Gaia.

During this week it is possible to receive messages, maybe in your dreams or in your intuitions, from deceased persons that you are still attached to and who now are working in other dimensions upon the planet and are somehow implicated also in your accessional path. Never forget that your angels and spiritual guides are always with you, surrounding you with love and borrowing, if you need, their light. Open yourself to the internal worlds! Maybe you will feel guided to read or to meditate more upon death and his mysteries. Follow your intuitions, hear your inner call, they will lead you towards new ways, towards the revelations of some mysteries.

Sonya

The angels of marriage announced their intention to work with you during this week. It is necessary to see marriage as a spiritual symbol, as an alliance. Marriage can refer to a strong relationship that you have with your life partner, but also with yourself, with your being- this is the cosmic marriage, the inner union between yin and yang, the sky and the earth, the sun and the moon, the up and down. Your life partner reflects in a way or in another this aspect; she or he is your own mirror, that other half that you choose and project and that you need to learn, to evolve and to know yourself. It is a love week, a very emotional period, a period of mystical and deep union with yourself and your lover, but also a period when many blockages and limitations can appear, because now you just see them better than before, because the universe wants that all those negative thinks to be solved for your greater good. The rising of this veils will lead you to understand and, most important, to live, the cosmic union, the universal love.

Daniel

Blessings!

Namaste!

Mesaje de la Îngerii tăi: 23-29 iunie 2014

Cardurile angelice pentru această săptămână sunt : Isaia, Sonya, Yvonne şi Daniel.

Isaiah

Este o săptămână a înnoirii şi a învierii interioare. Îngerii te felicită pentru decizia de a renunţa la zona egoică de siguranţă şi de confort şi de a alege să dai naştere unor idei şi proiecte noi. Îngerii sunt aici, alături de tine, pentru a te susţine şi a te sprijini în manifestarea creativităţii. Cu toate acestea, amintesc Îngerii, există o perioadă de gestaţie în univers, aşa cum există o perioadă a manifestării. Asigură-te că este momentul potrivit să acţionezi, cerând protecţie şi îndrumare cerurilor. Noi porţi se deschid, odată ce vechiul a fost integrat. Mesajul Îngerilor este clar : Lasă tot ce este învechit, tot bagajul trecutului, tot ceea ce este de prisos şi simţi că nu îţi mai foloseşte în grija universului şi a Sursei Divine căci, Ea, Sursa, Fiinţa, va şti ce să facă cu ele. Înarmează-te cu scutul credinţei şi înaintează ! Nu te teme de vei fi nevoit să traversezi o furtună ! Curând, soarele se va arăta. Ai încredere că Îngerii îţi luminează drumul, menţinând aprinsă lampa intuiţiei şi a înţelepciunii !

Poate că ai darul de a te conecta şi de a comunica intuitiv cu lumea animală şi cu spiritele naturii. Îngerii ne sfătuiesc în această săptămână să medităm asupra animalului- putere, să îl chemăm să ne protejeze şi să ne însoţească în peregrinările astrale, dar şi în aventurile din viaţa terestră. Petrece timp cu animalul de companie. Animalele pot fi ghizi sprirituali deghizaţi, gardieni şi îngeri protectori. Care este legătura pe care o ai cu propriul animal de companie ? Există un arhetip animal care îţi apare , în special în ultima vreme, în vise ? Ce încearcă să îţi comunice ? Te conduce undeva ? Doreşte să îţi arate ceva ? Animalele sunt o sursă necondiţionaţă de iubire universală ; ele au darul de a curăţa locuinţa şi pe cei care locuiesc în spaţiul respectiv de energiile joase, negative…animalele sunt canale cu ajutorul cărora ne putem conecta la Sursa Divină şi la Mama Geea.

AngelCard-Yvonne

În această săptămână este posibil să primeşti mesaje, poate prin intermediul viselor şi al intuiţiilor, din partea unor persoane decedate apropiate, care acum lucrează din alte dimensiuni şi sub alte forme asupra planetei şi care sunt implicate şi în drumul tău ascensional. Nu uita că Îngerii şi Ghizii Spirituali sunt mereu lângă tine, înconjurându-te cu iubire, împrumutându-ţi la nevoie lumina lor. Deschide-te către lumile interne ! Poate că te vei simţi îndemnat să citeşti sau să meditezi mai mult asupra morţii şi a misterelor sale. Urmăreşte-ţi intuiţiile şi chemările interioare, acestea te vor conduce către noi căi, către revelarea unor mistere.

Sonya

Îngerii Căsătoriei şi-au anunţat intenţia de a lucra cu tine în această săptămână. Este necesar să priveşti căsătoria ca pe ceva simbolic şi spiritual : ea se poate referi la o legătură puternică pe care o poţi avea cu paratenerul de viaţă, dar şi cu tine însuţi-însăţi, cu propia ta Fiinţă- aceasta este căsătoria cosmică, uniunea interioară yin-yang, cer-pământ, sus-jos. Partenerul de viaţă va reflecta într-un fel sau altul acest aspect ; el sau ea este propria ta oglindă, jumătatea pe care tu o proiectezi în exterior şi de care ai nevoie pentru a învăţa, a evolua şi a te cunoaşte. Este o perioadă a iubirii, a uniunii mistice interioare cu sine însuşi şi cu partenerul, dar şi o perioadă în care multe blocaje sau limitări pot apărea, în sensul că acum tu le vezi mai clar decât înainte, deoarece acestea se cer urgent a fi rezolvate pentru binele tău cel mai înalt. Ridicarea acestor văluri te  va conduce către înţelegerea şi, mai important, trăirea uniunii cosmice, a iubirii universale.

Daniel

Binecuvântări !

Namaste !

Messages from your Angels 16-22 June 2014

The messages for this week come from Athena, Sonya, Serephina and Oceana.

You were afraid of your own power, of your own being or you didn’t know how to manifest your personal power, being caught in between right and wrong. In the human collective unconscious there are many blockages regarding power: many people give to it negative connotations, limit their own power and the power of the others or simply do not understand it.

AngelCard-Athena

Power is divine. YOU are power; power comes from God. It is time to (re)discover and to assume your inner power because it is a gift, your legitimate and divine right. Power comes from Love. True power is love and compassion. By loving you are power, you become powerful and a source of inspiration for the others.

Oceana

Power resides in action! Yes! Do not be scared anymore! Do not hide yourself anymore! Learn to fight for your personal truth, for your dreams! Stand up for what you believe in!

Is there something that you keep post-pone?  Is there something that you keep avoid to communicate? You feel that you don’t have the courage to speak your personal vision, your point of view on a certain aspect because you fear failure or confrontations?

You are strong! Take action! Trust your intuitions and your ideas! Recognize and affirm with faith your truth! Affirm yourself with love, but do not forget the firmness! Your guardian angels and yours spiritual guides are next to you, wrapping you with love and confidence!

Sonya

If you suffer because of a loving person who died, you should know that she is still present in your life, but in a different form and she is involved in your spiritual ascension. Remember that life doesn’t die, it cannot be destroyed, life cannot disappear…it only changes its form of manifestation.

Whatever you decide, the angels are here to comfort and support you. The family angels say that good news will come in the circle of your family. You will receive joyful news from your family. Happy changes will occur under the power and the miracle of the divine child: these means that you will reconcile with your inner child and you will find out a way to be close to your divine child and to reintegrate past trauma from your childhood; you will experience a wonderful experience with your parents and your children, an experience that will bring you together in order to dissolve old dissensions.

serephina

Archangel Gabriel can help you to reconnect with the divine child who lives in the center of your heart, he can help you to go back in your childhood and to find the paradise from that period and Archangel Samael (Samuel or Kamuel) is here, beside you to help to affirm yourself with power, he is here to set up the interior equilibrium between compassion and firmness. Archangel Samuel announced his presence and his desire to work with you during this week by helping you to recover the power and the confidence in your being and to reveal to you the mysteries of the fire and the mysteries of the war between the contraries. You can call upon Gabriel and Samuel to assist you this week in your journey.

I will come back to write and to talk about the practices and the ways to connect with archangels.

Thank you.

Have a blessed week!

Namaste!

Mesaje de la Îngerii tăi 16 -22 iunie 2014

Mesajele pentru această săptămână vin de la Athena, Sonya, Serephina şi Oceana.

Te-ai temut de propria putere, de propria fiinţă sau nu ai ştiut cum să manifeşti puterea personală, oscilând între corect şi incorect. În inconştientul colectiv uman există multe blocaje în ceea ce priveşte puterea: mulţi oameni îi dau conotaţii negative, o îngrădesc sau nu o înţeleg.

AngelCard-Athena

Puterea este divină. Puterea eşti TU; ea vine de la Dumnezeu. A sosit vremea să îţi (re)descoperi şi să îţi asumi puterea interioară, ea este un dar şi un drept legitim divin al tău. Puterea vine din Iubire. Puterea adevărată este Iubire şi compasiune. Iubind eşti puternic şi devii o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi.

Puterea stă în acţiune. Da! Nu te mai teme! Nu te mai ascunde! Învaţă să lupţi pentru adevărul tău, pentru visele tale, pentru ceea ce crezi! Este ceva ce amâni de multă vreme? Este ceva ce eviţi să comunici? Nu ai curajul să îţi expui punctul de vedere de teama eşecului sau al unei confruntări?

Oceana

Eşti puternic! Acţionează! Ai încredere în intuiţiile şi în ideile tale! Recunoaşte şi afirmă cu credinţă adevărul tău! Afirmă-te cu iubire, dar nu uita de fermitate! Îngerii păzitori şi ghizii spirituali sunt alături de tine, învăluindu-te în iubire, dându-ţi încredere.

Dacă suferi din pricina unei persoane apropiate care a decedat, să ştii că acum poate fi prezentă în viaţa ta sub o altă formă şi este implicată în ascensiunea ta spirituală. Aminteşte-ţi că viaţa nu moare, nu poate fi distrusă, nu poate dispărea…ea doar îşi schimbă forma în manifestare.

Sonya

Orice decizi, Îngerii sunt alături de tine să te sprijine, să îţi aducă confort. Îngerii familiei îţi transmit că veşti bune vor circula în cercul familiei tale. Vei primi veşti cu bucurie de la membrii familiei tale. Schimbări fericite se vor petrecere sub puterea şi miracolul copilului divin: aceasta înseamnă că fie te vei împăca cu propriul copil intern şi vei afla o modalitate de a te apropia de el, reintegrându-ţi prin iubire şi iertare anumite traume trăite în copilărie, fie vei trăi o experienţă minunată alături de părinţii şi de copiii tăi, o experienţă care vă va aduce împreună şi vă va dizolva vechile neînţelegeri.

serephina

Arhanghelul Gabriel te poate ajuta să te reconectezi la copilul divin din inima ta, să te reîntorci în paradisul copilăriei, iar Arhanghelul Samael Samuel sau Kamuel este aici, alături de tine pentru a te ajuta să te afirmi cu putere, pentru a instaura echilibrul interior între compasiune şi fermitate. Arhanghelul Samael şi-a anunţat prezenţa şi dorinţa de a lucra cu tine pe parcursul acestei săptămâni, ajutându-te să îţi recapeţi puterea, încrederea în fiinţa ta şi să îţi dezvăluie misterele focului, ale războiului dintre contrarii. Îli poţi chema să te asiste, să te însoţească în această săptămână alături de Arhanghelul Gabriel.

Voi reveni asupra acestor practici şi modalităţi de a intra în contact cu arhanghelii. Va mulţumesc.

Să aveţi o săptămână binecuvântată!

Namaste!

 

You are of the Earth…

EarthImagine stepping inside, finding yourself in a warm and nurturing cave. Allow yourself to rest as you feel the earth beneath you, supporting your body. Listen quietly to your heartbeat, feel it pulsing through your body. Now feel the pulsing beat of Mother Earth, resonating deep within the ground, within you. The rhythm of your heart beats become one. You are of the Earth.
Have a magical day! (Ana x)

“You are the ground on which all things rest. You are the Earth from which all things grow. You are here, you are solid, you are alive.”~ Anodea Judith

 

Messages from your Angels (9-15 June 2014)

Here are the angelic cards for this week: Shanti, Serena and Sonya.

shanti

Serena

Sonya

The angels tell us: in order to have peace, find first PEACE in your heart; become aware that all the answers, all the solutions, all the directions regarding your current situation that makes you uncomfortable already EXIST. Give yourself permission to be happy, open and peaceful NOW no matter how difficult your situation seems to be. The mind says: it is necessary first to have this, to do this and only then I will be happy, I will love freely or I will leave the way I like it. This is the ego’s strategy; the ego will always have something to reply, his plan being to eternally post-pone the interior state of peace. Peace and prosperity are internal paradigms. If you ARE in peace and in internal abundance, soon the exterior will take the form of the interior. Peace and prosperity manifest in life when you love. If you have material difficulties or you feel stock in fears and daily worries and you have the feeling that you cannot hear the angels or your spiritual guides, your inner voice, it is because your soul wants to open more and somehow you are closing yourself with rational theories. For the peace and prosperity to manifest in your energetically fields, the key is the Anahata chakra. Open your love center, let love to manifest though you and around you; love more and judge less. Detach yourself from everything that others may think of you, from fears, from doubts; don’t judge them and don’t judge yourself too severely.  Stay in your heart and love. Pay attention to all the opportunities, to all the ways, messages and directions that you perceive around you; this entire can be keys to surpass/ resolve what bothers you. The persons to whom you are thinking so frequently, all those around you or those persons who left this world are safe in the arms of the Divine Source, they are loved and so are you in Heaven and on Earth!

Namaste!

Mesaje de la Îngerii tăi (9-15 iunie 2014)

Iată cardurile angelice pentru această săptămână: Shanti, Serena şi Sonya.

shanti

 

Serena

Sonya

Îngerii ne spun: pentru a avea pace, găseşte mai întâi PACEA în inima ta; conştientizează faptul că toate răspunsurile, toate soluţiile, toate direcţiile referitoare la tot ceea ce în prezent te neliniştete EXISTĂ deja. Permite-ţi să fii bucuros (ă), deschis(ă) şi liniştit(ă) ACUM indiferent de situaţia dificilă în care te afli. Mintea spune: este necesar ca mai întâi să am asta, asta şi asta şi abia atunci o să fiu fericit, o să pot iubi liber sau o să pot trăi după bunul plac. Aceasta este strategia egoului; egoul va avea mereu tot timpul ceva de replicat, planul său fiind să amâne la nesfârşit starea de pacea interioară. Or, pacea şi prosperitatea sunt paradigme interioare. Dacă EŞTI în linişte şi în abundenţă interioară, curând exterioul va lua forma interiorului. Pacea şi prosperitatea se manifesta în viaţă atunci când iubeşti. Dacă ai dificultăţi la nivel material sau dacă te simţi blocat în frici şi griji cotidiene şi ai senzaţia că nu mai auzi glasul Îngerilor, al ghizilor spirituali, este pentru că sufletul tău simte să se deschidă mai mult, iar tu, cumva, îl restricţionezi cu teoreme raţionale. Pentru ca pacea şi prosperitatea să se manifeste în biocâmpurile tale energetice, cheia stă în chakra Anahata. Deschide centrul iubirii, lasă iubirea să se manifeste prin tine şi în jurul tăi, către ceilalţi; iubeşte mai mult şi judecă mai puţin. Desprinde-te de tot ceea ce cred ceilalţi despre tine, de frici, de îndoieli; nu-i judeca şi nu te judeca nici pe tine prea aspru. Stai în inima ta şi iubeşte; fii atent(ă) la oportunităţile, căile, mesajele, direcţiile pe care le poţi percepe în jurul tău; pot fi cheiţe în a depăşi- rezolva ceea ce te frământă. Persoanele la care te gândeşti atât de des, cele care sunt în jurul tău, dar şi cele care au părăsit acest plan, sunt în siguranţă în braţele Sursei Divine, sunt iubite aşa cum şi tu eşti iubit(ă) tare mult în Cer şi pe Pământ!

Namaste!