Innocence/Inocență

Innocence/ Inocență

A prayer to God and Archangel Michael/ Rugăciune către Dumnezeu și Arhanghelul Mihail

aamichaelcards18

Viața este un Joc sau…o Joacă…ne naștem fiecare fără griji, fără îngrijorări, fără frici. Cu toatea acestea, intrăm, treptat, în matricea temerilor de tot felul; fiecare are propria sa pânză de programe, de convingeri, de credințe și de amprente energetice, iar acest lucru depinde de cultura, de religia, de comunitatea, de familia în care am fost introduși și pe care le-am acceptat ca fiind ale noastre. Copilul Divin din noi experimentează lumea ca pe o joacă. El, în inocența lui, e conștient că totul este un Joc. Știe că totul are un început și un sfârșit…ca atare, acceptă cu bucurie miza vieții…expansiunea conștienței prin diferitele sale ipostaze colorate.

Observați, dacă aveți ocazia, copiii din jurul vostru: ei sunt creatori, ei trăiesc doar în prezent, ei sunt nomotheți-numesc lucrurile și lumea după bunul loc plac, inventează tot felul de nume, de ritualuri- , ei se situează într-o mirabilă ușurătate a ființei și a ființării. Copiii știu pur și simplu; pur și simplu iau ce cred că li se potrivește și resping cu grație ceea ce nu doresc. Nu se justifică, nu se culpabilizează, nu despică firul de păr în patru. Ei sunt Creatori. Ei se bucură de orice: de un gândăcel în iarbă, de o frunză, de ploaie, de copaci, de brațele mamei, de chipul binevoitor al tatălui…restul este o cacealma. Culpabilizarea se învață, la fel și frica. Din momentul în care acceptăm că aparținem acestei planete, rasei umane, familiei x, religiei x…dăm din puterea Copilului Divin celorlalți. Și este firesc, pe de o parte, să fie așa; am ales fiecare să gustăm în felul nostru din nectarul numit viață. Însă, pe măsură ce plonjăm în diferitele programe și arhetipuri ale Existenței, ne identificăm adesea cu acestea, preluăm-chiar și la nivel genetic- convingerile și credințele strămoșilor noștri. Unele poate că ne sunt de folos, altele însă nu ne sunt. În acest Joc, uităm de adevăratul fir ombilical- firul de aur care ne unește cu TOT CEEA CE EXISTĂ, martorul călătoriile noastre.

În astfel de momente copleșitoare, de uitare, de îndepărtare, de îngrijorare, această rugăciune către Creator și către Arhanghelul Mihail poate facilita reconectarea la Copilul-Dumnezeu.

Doamne Dumnezeule,

Arhanghele Mihail,

Îngeri ai mei,

Vă mulțumesc pentru că mă ajutați să văd, să simt, să aud și să percep faptul că toate calitățile voastre divine de iubire pură și de lumină sunt reflectate în MINE și în toți Ceilalți.

Ajută-mi, Doamne, să-mi îmbrățișez INOCENȚA divină pentru a fi în PACE.

Life is a Game or…a Play…we are born each other carefree, fearless. However, we enter gradually in the fear’s matrix of all kind. Every being has its own canvas of programs, beliefs and energy prints and this depends on the culture, religion, community and family in which we were   introduced and have accepted as ours. Our Inner Divine Child experiences the world as a play. He, in his innocence, is aware that everything is a Game. He knows that everything has a beginning and an end…as such, he accepts with joy the Game of Life…the conscience’s expansion through its different and collared poses.

Please observe, if you have the opportunity, the children around you: they are creators, they just live the moment, they name the things and the people as they wish; they invent all sorts of names and rituals. They are situated themselves in a constant wonder of being. They just know; they simply know what is best for them and they gracefully reject all that they don’t desire. They enjoy everything: they don’t justify themselves and they don’t feel quilt or self quilt; they are not over thinking. They enjoy everything: a bug on the grass, a leaf, the rain, the trees, the mom’s arms, and the happy face of the father. Everything else is bluffing. The quilt is learned, so is the fear.  From the moment we accept that we belong to this planet, to the human race, to this family, to this religion…we give up the Divine Child’s power to the others. It is natural, on the other hand, to be so; everyone had chosen in his own way how to taste the nectar called life. When we dive deep in the different programs and archetypes of the Existence, we often identify ourselves with them. We take, even at the genetic level the many beliefs of our ancestors. Some of them are useful, but some aren’t. In this Game we forget the true wire cord – the golden wire that connects us to ALL THAT IT IS, the witness of our journey.

In such times of overwhelming concern and separation this prayer to the Creator and Archangel Michael can facilitate the reconnection with the God-Child:

Dear God,

Dear Archangel Michael and Angels,

Thank you for helping me see, feel and perceive that all of your qualities of pure love and light are reflected within ME and all OTHERS. Help me embrace my GOD-given INNOCENCE so that I may be at PEACE.

S-a împlinit! So be it and so it is!

 

 

Advertisements

Care este prioritatea vieții tale?

descărcare

Care este prioritatea vieții tale?

Răspunde la această întrebare fără să te gândești prea mult. Spune exact ceea ce îți vine prima dată în minte.

Apoi, citește răspunsul just.

Iată-l:

  1. DIVINITATEA
  2. TU
  3. PARTENERUL DE VIAȚĂ
  4. COPIII/ ALȚI MEMBRI AI FAMILIEI

 

Dumnezeu este ABUNDENȚĂ. A creat totul abundent. El este TU, EL sau EA, COPILUL, CEILALȚI. EL este TOT CEEA CE EXISTĂ.

Dacă privim viața ca pe o mare Relație, atunci putem spune că ea se desfășoară cvadruplu, prin intermediul a patru coordonate principale: relația pe care o ai cu Dumnezeu; relația pe care o ai cu tine însuți/însăți; relația pe care o ai cu partenerul de viață și  relația cu al tău copil. De fapt, toate sunt UNA; fiecare coordonată reflectă un anumit aribut divin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An artist’s prayer

CREATOR OF THE UNIVERSE Universal creativity

How infinite and astonishing
Are your worlds.
For your sacred art
And sustaining presence.
DIVINE IMAGINATION,
Forgive my blindness,
Open my eyes.
Reveal the light of truth.
Let original beauty
Guide my every stroke.

UNIVERSAL CREATIVITY,
Flow through me,
From my heart
Through my mind to my hand,
Infuse my work with spirit
To feed hungry souls.

(Painting and Prayer by Ben Taylor. To know more please visit his website: http://www.liveinthetrees.com/ )

 

22 Martie- Ziua Mondială a Apei

Happy Water Day!

WaterAstăzi este Ziua Mondială a Apei! Vă invit, dacă doriți, să meditați la elementul apă și la profunda sa semnificație pentru specia umană și pentru întreaga planetă. Apa este Viață. Viața nu ar posibilă fără apă.

Timp de 5 minute, dacă vă simțiți ghidați, puneți un gând bun, o emoție pozitivă în meditație sau în rugăciune pentru apele planetei. Dăruiți iubirea voastră apelor planetei având intenția ca ele să fie purificate și curățate! Rugați-vă pentru sănătatea apelor!

https://www.youtube.com/watch?v=qORL2Ck1Kec&feature=youtu.be

Namaste!