Let’s take a closer look to our relationships :)

I invite you with great joy to read and meditate upon this article writen by Inelia Benz (https://ascension101.com/)

Project, Joy or Duty? Let’s take a closer look at relationships

Our human species is all about relationships.

What are these relationships? The relationship we personally have with ourselves, the one we have with our environment, and the relationships we have with every single person who touches our life.

Some of those relationships are nurturing. The nurturing relationships positively influence us, put us in a state of joy, and we usually talk or think about those individuals in highly positive words.

Other relationships are toxic. Toxic relationships poison us, put us in a negative state of mind or emotion. We usually talk or think about these individuals in negative words. Or we find ourselves making an awful lot of excuses for them, or validating their actions with “understanding” where they are or they came from. These poisonous relationships will usually bring a lot of drama, whether directly or indirectly, into our lives.

By making a simple two sided list, and putting everyone we have a relationship with in it on one side or the other, whether at work, home, social groups, online, or school, etc., we can start having some clarity on the patterns we are falling into. Obviously some people won’t fit in either or will fit in both 😉 Remember, this is just an exercise where we put the “main” energy we detect or share with the person recently. It may have been radically different a year ago, or it might be very varied, changing all the time.

At this point, if there are people in the poisonous side of the paper, it’s important NOT to fall into judgment or guilt ourselves, for having these relationships, or the people we are playing these low level games with. This little exercise is not about judgment, or even action. It is about becoming conscious and aware of what is happening in our lives.

Of course, sometimes action becomes very clear, and we go ahead and do something about it. We make a schedule to spend more time with the individuals in the nurturing side of the list, and less with those on the poisonous side of the list.

And here is where it can get a little bit complicated. Often we believe that there is nothing we can do about certain relationships, that we can’t change them, or move away from them, or have more of them. This is because when we have a relationship it’s not always clear why we stick around in it.

So look at your list again, and mark down those people whom you have either chosen to keep having a relationship with, or feel you cannot end the relationship with.

Next to their name, place the following words, depending on what category they fall into:

Joy: this is where you want to keep a relationship because you have an enormous amount of fun and joy when you hang out with this person. Afterward you feel inspired, satisfied, happy and energized.

Project: this is a relationship you have because you feel you are a positive influence on the other person, or the other person has a positive influence on you. Often it will come down to a feeling that you want to help the person change or better themselves, or that they are changing or think they are making you better themselves.

Duty: this is where you put the people whom you feel you cannot stop having a relationship with. It could be that you are married to them, work with them, they are an underage son or daughter that you are responsible for, a parent you are responsible for… in other words, people that you believe you cannot stop interacting with.

Again, this second set of categorizations is not necessarily to do something different with the individuals, but simply to get to know why you are hanging out and interacting with another human being. If you fall into judgment or guilt yourself, or judge them or make them guilty, process that before you continue with the next bit.

Are there major patterns here?

If, for example, all the women in your life are co-dependent, dramatic and addicts, then there is a definite pattern you need to address because the majority of the women on the planet are independent, joyful and free of addictions.

Or, for example, all the men in your life are absent, control freak, aggressive workaholics, then there is a pattern there to look at because most men on the planet are independent, joyful and free of addictions.

If, when you read the words, “most women/men on the planet are independent, joyful and free of addictions”, you think to yourself, “I never met one”, then there is definitely a reality filter happening that you need to address. The reason is that the only common denominator among all those men or those women whom have very similar patterns and personalities, is you. If YOU are different to the group that appears to be all the same, it’s not because of your gender, age or demographic. It is because you are simply different to the people you are able to see. We only see what we think is real, if something is not real to us, we don’t see it.

Another really good question to ask ourselves is: “Am I required to put on a mask to interact with this person?” But that’s a full article in and of itself. Still, it is a way in which we can see how genuine and visible we are to others ourselves.

By becoming aware of the patterns and type of individuals in our lives, we can then make conscious choices on how to proceed with those relationships.

You are the common denominator of all your relationships. Therefore, you have absolute power to change, clarify, engage, encourage, remove or nurture them. Cool huh?

———-

Advertisements

JOC TREPTELE RECUNOSTINTEI, TREAPTA 3.2 : RELATIILE

Cu mare bucurie, te invit sa citesti acest articol al Ineliei Benz (https://ascension101.com/ro):

Proiect, bucurie sau datorie? Haideţi să privim mai îndeaproape relaţiile

Tot ceea ce ţine de specia umană are legătură cu relaţiile.

Ce sunt aceste relaţii? Relaţia pe care noi personal o avem cu noi înşine, cea pe care o avem cu mediul şi relaţiile pe care le avem cu fiecare persoană care ne atinge viaţa.

O parte dintre aceste relaţii ne hrănesc şi ne ajută să creştem.  Aceste relaţii ne influenţează în mod pozitiv, ne oferă o stare de bucurie şi de obicei vorbim sau ne gândim la acele persoane în termeni foarte pozitivi.

Alte relaţii sunt toxice. Relaţiile toxice ne otrăvesc, ne aduc într-o stare mentală negativă sau ne induc o emoţie negativă. De obicei, vorbim sau ne gândim la aceste persoane în termeni negativi, sau ne trezim că le găsim o mulţime de scuze, sau că le validăm acţiunile „înţelegând” situaţia în care se află, sau evenimentele prin care au trecut. Aceste relaţii otrăvitoare generează de obicei multă dramă, fie direct sau indirect, în vieţile noastre.

Făcând o simplă listă cu două coloane şi adăugând în ea toate persoanele cu care avem o relaţie într-una dintre coloane sau în cealaltă, fie că vorbim de relaţii de muncă, de familie, grupuri sociale, online, şcoală, etc, putem începe să vedem mai clar tiparele în care cădem. Evident unii oameni nu se potrivesc în nici una dintre coloane sau se potrivesc în ambele 😉 Reţineţi, acesta este doar un exerciţiu prin care alegem „energia” principală pe care o detectăm, sau pe care am împărtăşit-o cu persoana respectivă în ultima vreme. Este posibil să fi fost radical diferită acum un an, sau este posibil să fie foarte variată, într-o continuă schimbare.

În acest punct, dacă sunt persoane în coloana de relaţii toxice, este important să NU cădem în tentaţia de a judeca sau de a ne învinovăţi pe noi pentru că avem aceste relaţii, sau pe oamenii cu care jucăm aceste jocuri de vibraţie scăzută. Acest exerciţiu nu are nimic de-a face cu judecata , şi nici măcar cu acţiunea. Scopul exerciţiului este de a deveni conştienţi de ceea ce se întâmplă în vieţile noastre.

Desigur, uneori acţiunea devine foarte clară şi îi dăm curs şi facem ceva în legătură cu aceasta. Ne facem un program pentru a petrece mai mult timp cu persoanele care se află în lista de relaţii de creştere şi mai puţin timp cu cele care se află în lista de relaţii toxice.

Şi aici este punctul în care lucrurile pot deveni un pic mai complicate. Adeseori credem că nu putem să facem nimic în ceea ce priveşte anumite relaţii, că nu le putem schimba, sau că nu putem să ne îndepărtăm de ele sau să avem mai mult din ele. Aceasta se întâmplă deoarece este vorba despre o relaţie în care nu este întotdeauna clar de ce rămânem în ea.

Prin urmare, priviţi din nou lista alcătuită şi marcaţi acele persoane cu care fie aţi ales să păstraţi o relaţie sau cu care simţiţi că nu puteţi rupe o relaţie.

În dreptul numelui lor scrieţi următoarele cuvinte, în funcţie de categoria în care intră:

Bucurie: aceasta pentru persoanele cu care doriţi să păstraţi o legătură pentru că simţiţi o cantitate enormă de bună-dispoziţie şi bucurie când petreceţi timp cu ele, iar după aceea vă simţiţi inspiraţi, satisfăcuţi, fericiţi şi energizaţi.

Proiect: aceasta este o relaţie pe care o aveţi pentru că simţiţi că aveţi o influenţă pozitivă asupra celeilalte persoane sau că cealaltă persoană are o influenţă pozitivă asupra voastră. Adeseori această relaţie vine însoţită de sentimentul că doriţi să ajutaţi persoana să se schimbe sau că doriţi să vă îmbunătăţiţi, sau că persoana respectivă se schimbă sau crede că vă ajută să deveniţi mai buni.

Datorie: aici este locul unde vor fi persoanele cu care simţiţi că nu puteţi rupe relaţia. S-ar putea să fie pentru că sunteţi căsătoriţi cu acea persoană, sau pentru că lucraţi împreună, sau pentru că vă este fiu minor sau fiică minoră pentru care sunteţi responsabili, un părinte pentru care sunteţi responsabil… cu alte cuvinte, oameni cu care credeţi că nu aveţi cum să nu interacţionaţi.

Din nou, acest al doilea set de clasificări nu este necesar pentru a face ceva diferit cu privire la persoanele implicate, ci pur şi simplu pentru a conştientiza de ce petreceţi timp şi de ce interacţionaţi cu un alt om. Dacă vă judecaţi sau vă învinovăţiţi, sau dacă îl judecaţi sau învinovăţiţi pe celălalt, procesaţi acestea înainte de a trece la următoarea parte.

Există tipare majore aici?

Dacă, de exemplu, toate femeile din viaţa ta sunt co-dependente, teatrale şi au dependenţe, atunci este vorba de un tipar clar de care este nevoie să te ocupi pentru că cele mai multe femei de pe planetă sunt independente, pline de bucurie şi fără dependenţe.

Sau, dacă de exemplu, toţi bărbaţii din viaţa ta sunt absenţi, obsedaţi de control, obsedaţi de muncă şi agresivi, atunci aici este un tipar la care este bine să te uiţi pentru că cei mai mulţi bărbaţi de pe planetă sunt independenţi, plini de bucurie şi fără dependenţe.

Dacă atunci când citeşti cuvintele „cei/cele mai mulţi/multe bărbaţi/femei de pe planetă sunt independenţi, plini de bucurie şi fără dependenţe” te gândeşti în sinea ta „eu n-am întâlnit niciunul/niciuna”, atunci cu siguranţă există un filtru de realitate care funcţionează şi pe care ai nevoie să-l rezolvi. Motivul este că singurul numitor comun între toţi acei bărbaţi sau toate acele femei care au tipare şi personalităţi foarte similare eşti tu. Dacă TU eşti diferit de un grup în care toţi par să fie la fel, aceasta nu este pentru că eşti de sex, vârstă sau alte caracteristici demografice diferite. Este pentru că eşti pur şi simplu diferit pentru persoanele pe care le poţi vedea. Noi vedem doar ceea ce credem că este real, dacă ceva nu este real pentru noi, atunci nu vedem acel lucru.

O altă întrebare foarte bună pe care e bine să ne-o punem este: „Este necesar să-mi pun o mască pentru a interacţiona cu această persoană?” Dar aceasta este o temă pentru un întreg articol separat. Totuşi, este un mod prin care putem vedea cât de autentici şi de vizibili suntem noi înşine pentru ceilalţi.

Devenind conştienţi de tiparele şi de tipul de oameni care există în viaţa noastră, putem apoi face alegeri conştiente referitor la cum să continuăm aceste relaţii.

Tu eşti numitorul comun al tuturor relaţiilor tale. Prin urmare, tu ai puterea absolută de a le schimba, clarifica, iniţia, încuraja, înlătura sau dezvolta.  Foarte tare, nu-i aşa?

JOC TREPTELE RECUNOSTINTEI, TREAPTA 3.1: CHIP UMAN, CHIP DIVIN

Angelreflection

Dupa cum ati observat, astazi nu am trecut la urmatoarea treapta. Nu stiu cum a fost la voi, insa eu am simtit sa poposesc mai mult asupra acestei trepte si sa meditez indelung asupra chipului, asupra Celuilat. As vrea sa impartasesc cu voi o viziune foarte interesanta asupra chipului intalnita in opera filosofului evreu Franz Rosenzweig, viziune pe care am comentat-o adesea in cercetarile si in scrierile mele.

“Pentru Rosenweig, chipul este o metaforă, prin urmare ceea ce aparţine de regiunea lui meta, adică a meta-realităţii sau supra-realităţii. Chipul trimite la Adevăr, iar acesta din urmă este înţeles ca manifestare exterioară a lui Dumnezeu. Faţa lui Dumnezeu, este ansamblul domeniului acoperit de revelaţie, faţa exterioară, accesibilă a esenţei divine, care singură este dată experienţei umane. Pentru Rosenweig, Adevărul este manifestarea esenţei ascunse a lui Dumnezeu. Chipul aproapelui, chipul uman devine astfel modalitatea cum se revelează eului meu transcendenţa celuilalt. Din nou, transcendenţa celuilalt are ca sorginte transcendeţa divină, urma pe care Dumnezeu a lăsat-o trecând.

Adevărul ca manifestare a esenţei ascunse a lui Dumnezeu nu poate fi chip decât în măsura în care se dezvoltă prin chipul uman. Omul nu poate avea viziunea chipului lui Dumnezeu decât prin intermediul apariţiei chipului aproapelui.

Rosenzweig arată că structura chipului uman repetă simbolic figura Stelei lui David, a Tetragramei, în chip rezumându-se sensul ultim al Fiinţei. Un prim triunghi, format din frunte şi cei doi obraji sau din nas şi din cele două urechi, organe ale pasivităţii pure, formează masca, stratul elementar al chipului. Un al doilea triunghi, inversat, format din cei doi ochi şi de gură peste cel dintâi conferă chipului mişcare şi viaţă. Ochii sunt organe ale vederii şi ale privirii prin care se exprimă un dublu raport cu vizibilul, alcătuite totodată din receptivitate şi expresivitate, simbolizează Creaţia şi Revelaţia. Gura, instrument al limbii şi al tăcerii, al cuvântului viu şi al sărutului desemnează în simbolistica biblică întâlnirea ultimă dintre Dumnezeu şi om, sub forma celor două experienţe limită, a revelaţiei mistice şi a morţii ca reprezentare metaforică a Izbăvirii.”

TheStarOfRedemption                      Steaua Mantuirii ( The Star of Redemption/ L’Etoile de la Redemption) dupa Franz Rosenzweig

Message of the Day: FOCUS ON SERVICE

daily_guidance15

Focus on Service

“This card comes to you because you’ve been worried about your life’s mission. Perhaps you’ve felt insecure about whether you’ll make enough money, be successful, or be well received by others. Instead of concerns about what you’ll receive or other people’s reactions, focus solely upon how you can serve. Use your natural talents, passions, and interests to help others or some vital cause. Then, through the Law of Attraction, you’ll receive all of the support you’ll need.Additional meanings for this card: Release money worries to God and the angels • Be receptive to inner Divine guidance and follow it without hesitation • If you get nervous, focus on service. “

JOC TREPTELE RECUNOSTINTEI, TREAPTA 3: INFINITUL CELALALT

infinit-maini

Iata-ne urcati pe a treia treapta! 🙂

Incepeti prin a scrie cele 10 BINECUVANTARI ale zilei si nu uitati ca seara, inainte de dulcele somn, sa transpuneti in PIATRA FILOSOFALA momentul magic al zilei pentru care sunteti cei mai recunoscatori.

TREAPTA 3

Spuneam ieri sa faceti rost de fotografiile a 3 persoane drage voua. Ei bine, la acest nivel al Jocului va trebui sa priviti fotografia fiecarei persoane dragi alese si sa va ganditi la ceea ce simtiti, ganditi fata de ea, enumerand de la 3 pana la 5 motive pentru care ii sunteti recunoscatori pentru faptul ca exista in viata voastra. De asemenea, va trebui sa purtati fotografiile cu voi si din cand in cand sa le scoateti si sa spuneti “multumesc” persoanei iubite/apreciate. In fotografie, persoanele trebuie sa fie singure sau impreuna cu dumneavoastra.

Aceasta este tot. Desi nu este necesar sa realizati practica in fiecare zi de-acum incolo, o puteti repeta ori de cate ori doriti/ simtiti ca este nevoie. Aceasta practica este o ocazie de a deveni constienti de iubirea cu care suntem inconjurati si care vine de la ceilalti, dar si o oportunitate de a lucra intru armonizarea relatiilor respective. Daca nu aveti fotografii printate cu persoanele alese, le puteti purta in gandul si in inima voastra pe parcursul intregii zile. Le puteti scrie numele pe o foaie si in dreptul fiecareia sa enumerati motivele si bine inteles cuvantul magic “multumesc”.

infinit

Aceasta TREAPTA am numit-o INFINITUL CELALALT. Ea mi-a amintit de tema pe care am ales-o ca cercetare la doctorat si este, intr-un fel, subiectul viitoarei mele carti. Emmanuel Levinas, unul din filosofii “importanti” ai secolului XX vorbeste in scrierile sale despre intalnirea cu celalalt (semenul) ca despre o intalnire care se petrece fata-catre-fata in INFINIT. Pentru acest ganditor, chipul celuilalt este un loc privilegiat, deoarece, privindu-l dincolo de concept, de limbaj, de plasticitate, dincolo de forma, intre-zarim o alteritate radicala, o stranietate intunecata care ne inspira teama, dar si iubire si care devine invitatie…spre un ceva magic, nedefinit. CELALAlt este o stranietate intunecata, in sensul ca este o enigma, o frumusete infricosatoare, bizara prin “inaltimea” ei care ma invita intr-o alta calatorie, dincolo de mine, in EL, in ALTUL. Dincolo de fiecare TU se reveleaza in dialog un EL. V-ati gandit vreodata ca fiecare intalnire cu ceilalti este asemenea unei ferestre catre Infinit, in orice caz catre ceva care ne transcende si care invita la transcendenta? Viata noastra care poate fi privita si traita ca pe o mare intalnire, ni se dezvaluie ca o panza tesuta din “franturi de infinit”.

Meditati la magia fiecarei relatii din viata voastra, la magia fiecare intalniri, chiar si a intalnirii cu un necunoscut in metrou sau…oriunde. Meditati la fiecare chip pe care il intalniti in drumul vostru pe strada.

Pentru ziua de maine nu exista indiciu. Pentru a urca urmatoarea treapta nu aveti nevoie decat de…voi insiva.

Namaste!

JOC TREPTELE RECUNOSTINTEI, TREAPTA 2: PIATRA FILOSOFALA

Incepeti ziua de astazi enumerand in scris cele 10 BINECUVANTARI din viata voastra. La final, cititi lista in gand sau cu voce tare si pentru fiecare binecuvantare rostiti cuvantul magic “multumesc, multumesc, multumesc“.

Nu uitati ca este necesar sa realizati aceasta lista in fiecare zi a Jocului, preferabil dimineata, inainte de a experimenta “tumultul” zilei.

TREAPTA 2: PIATRA FILOSOFALA

Gratitude

Exercitiul zilei de azi presupune sa aveti o piatra magica. Daca nu ati gasit-o ieri, incercati sa cu gasiti astazi. Am numit-o “piatra filosofala” sau “piatra magica” deoarece ar trebui sa fie in viziunea voastra  o piatra a puterii, o piatra care transforma “noroiul” in “aur”, o piatra a carei putere magica poate transforma viata si pe voi insiva, in functie de intentiile pe care le dospiti in ea. Nu uitati ca piatra trebuie sa incapa in pumnul vostru si sa nu aiba colturi ascutite.

Inainte sa va duceti la culcare astazi, luati piatra in mana. Inchideti ochii si realizati o retrospectiva a intregii zile. Amintiti-va lucrurile bune petrecute peste zi, insistati cu gandul asupra emoriile si gandurilor traite/avute in legatura cu ele. Alegeti cel mai bun lucru pentru care sunteti recunoscator si incercati sa il transpuneti in piatra folosindu-va de puterea intentiei voastre 🙂

Aceasta practica este necesar a fi repetata in fiecare seara.

Acestea sunt exercitiile de baza ale Jocului, cele mai puternice, mai simple si mai eficiente totodata. Trezindu-va si adormind de fiecare data invaluiti in energiile magice ale recunostintei, veti constientiza ca viata este o mare binecuvantare, ca A FI  este un real praf magic, ca FIINTA voastra este un  mag intelept, scanteie divina cu puterea de a trai in comuniune cu intregul si cu capacitatea innascuta de a crea propria realitate, unica si irepetabila.

stones

INDICIUL PENTRU MAINE

Pentru urmatoarea practica veti avea nevoie de niste fotografii. Alegeti 3 persoane pentru care sunteti recunoscatori ca exista in viata voastra:mama, tatal, iubitul, fratele, cel mai bun prieten etc. Aveti grija ca fotografiile sa fie printate, nu digitale, iar persoanele alese sa fie singure sau cu voi.

Namaste!

Joc Treptele Recunostintei: TREAPTA 1, ENUMERATI 10 BINECUVANTARI DIN VIATA VOASTRA

gratitude-quotes

Dragi oameni-ingerasi,

Iata ca a sosit si Prima Zi din Joaca noastra Magica TREPTELE RECUNOSTINTEI! Inainte de a incepe Jocul, vreau sa multumesc tuturor celor care au acceptat provocarea si s-au alaturat Magiei si tuturor celor care se vor alatura pe viitor!

De asemenea, vreau sa multumesc Ingerilor care m-au ghidat sa intru la randu-mi in jocul magic inspirat de cartile Rhondei Byrne si de Copacul Yoghin ale carui aventuri le puteti urmari accesand adresa http://www.suntuncopac.com.

Haideti sa pasim impreuna TREPTELE RECUNOSTINTEI!

magicjpg

TREAPTA 1

Luati o foaie de hartie, un carnetel, o agenda sau un caiet si un pix sau un stilou. Gasiti un loc comod si linistit atat in exteriorul, cat si in interiorul vostru si ENUMERATI 10 BINECUVANTARI DIN VIATA VOASTRA.

Daca va aflati intr-un moment mai dificil din viata, poate ca primele ganduri vor fi ca “nu aveti pentru ce multumi astazi” sau ca “nu meritati” sau ca “nu sunteti fericiti si nu aveti motive pentru a fi recunoscatori”. Cu toate acestea, daca veti cauta adanc in sufletelul vostru cu siguranta ca veti gasi mii de lucruri, oameni, imprejurari, sentimente, emotii si invataturi pentru care sa fiti recunoscatori. Pueti multumi pur si simplu pentru aceasta noua zi, pentru o rochie, pentru o carte, pentru familie sau va puteti adresa si multumi Ingerului Pazitor, Sursei Divine, Mamei Pamant, Soarelui etc.

In dreptul fiecarei binecuvantari va trebui sa scrieti motivul pentru care va simtiti binecuvantati/multumiti.

Spre exemplu, una din binecuvantarile listei mele este aceasta: Sunt recunoscatoare astazi pentru inspiratia angelica de a incepe Jocul Treptele Recunostintei pentru ca ma invata sa pretuiesc viata cu adevarat.

Dupa ce lista celor 10 BINECUVANTARI este realizata va trebui sa o cititi in gand sau cu glas tare si pentru fiecare binecuvantare sa rostiti cuvantul magic “multumesc, multumesc, multumesc” (de trei ori).

2014-11-26-gratitude2

Puteti incepe prin a multumi ca sunteti in viata astazi si apoi sa extindeti recunostinta in diferite domenii ale vietii voastre: familia, cariera, spiritualitatea, darurile voastre, relatiile, inspiratia etc.

Pe-atat de simplu! Aceasta simpla practica este foarte puternica si va trebui repetata de fiecare data in cele 28 de zile ale jocului, preferabil dimineata, cand va treziti.

INDICIU PENTRU MAINE

Pentru a continua jocul, cautati pentru maine o piatra. Cautati o piatra in parc, pe langa un rau sau lac, pe drum sau poate ca aveti in casa. Piatra nu trebuie sa fie foarte mare, astfel incat sa o puteti strange in pumn si sa nu aiba colturile ascutite. Puteti folosi o piatra semi-pretioasa da la un colier mai vechi…important este sa simtiti ca este piatra voastra, ca aveti o afinitate cu ea. Spre exemplu, eu am o pietricica ovala de Piatra Lunii pe care o folosesc adesea cand consult oracolele angelice sau cand meditez si pe care am purtat-o la spital, la nastere.

Cam atat pentru azi. Nu uitati sa raspanditi magia recunostintei in jurul vostru!

Namaste!

HAI LA JOC! URCA TREPTELE RECUNOSTINTEI!

magia

Hai la Joc! Te invit să pășești pe Treptele Recunoștinței!

Inspirată de băiețelul meu care îmi revelează în fiecare zi câte un aspect al infinitei cunoașteri divine și al iubirii adevărate, dar și de cărțile Rhondei Byrne pe care, recunosc, încă nu le-am citit cap-coadă, de Copacul de la suntuncopac.ro și de Ingerași, în urma semnelor primite în această perioadă, am decis să pășesc în magia recunoștinței! Vă invit și pe voi să intrați în joc și să răspândiți mai departe Magia Recunoștinței. Despre recunoștință am mai scris, însă vreau din nou să amintesc binefacerile și puterea sa miraculoasă. Un simplu mulțumesc spus din toată inima aduce reale beneficii ție și celuilalt. Așadar, despre ce este vorba? Jocul acesta are 28 de nivele. Te chem să pășești cele 28 de Trepte ale Recunoștinței!

mag

Înainte de a descrie prima treaptă echivalentă cu TEMA1 sau ZIUA 1 voi vorbi puțin despre Legea Atracției.

LEGEA ATRACȚIEI este una dintre cele două legi care derivă din legea

Vibrației si care ne spune că asemănarea duce la apropiere – că

vom atrage energii similare cu a noastră si cu cea a subiectului

asupra căruia ne concentrăm gândurile. Vibrațiile cu frecvențe

similare se atrag, cele cu frecvențe diferite se resping. De aceea

atragem lucrurile asupra cărora ne concentrăm, la care ne

gândim sau cărora le dăm energie. Lucrul la care ne gândim îl

facem adesea să se manifeste. Când gândim pozitiv, atragem spre

noi oameni si situații pozitive. Când gândim negativ, atragem

oameni si împrejurări negative. Ce se aseamănă se adună,

atragem spre noi ceea ce noi însine proiectăm în afară. Ceea ce

căutăm este exact ceea ce vom găsi. Ne definim asteptarea în

minte, iar mintea noastră va reacționa în consecință. Energia

pleacă în univers sub forma unui gând sau a unei comenzi, astfel

că vom atrage obiectul la care ne-am gândit.

Există un câmp de vibrație energetică numit aură, care înconjoară

toate obiectele si ființele umane. Vibrația trupului crează

aura, iar gândurile si modul în care procesăm experiențele

vieții o guvernează. Câmpul energetic vibrează cu o frecvență

mai mare în jurul oamenilor care utilizează niveluri mai ridicate

de constientizare lucidă. Pentru cei care sunt mai puțin constienți

si care trec prin viață “pe pilot automat”, câmpurile energetice

vibrează cu o frecvență mai joasă.

atractia-universala

Aparent o joacă banală, Treptele Recunoștinței și practicarea sa îți pot dezvălui magia din tine și din viața ta. Recunoștința te poate face conșient de lucrurile cu adevărat valoroase pe care le ai, care sunt în jurul tău și pe care, poate, nu le vezi. Practicarea zilnică a recunoștinței necondiționate va atrage armonie, abundență, pace și frumusețe în viața ta.

După cum spuneam, Jocul durează 28 de zile. Fiecare zi are o anumită tematică și sarcină legată de recunoștință pe care le vom practica/ realiza împreună. Răspândiți la rândul vostru Magia Recunoștinței, jucați-vă împreună cu prietenii, familia, cu cei din lista de FB, cu cine doriți și vă îndeamnă inima. Cu cât suntem mai mulți, cu atât energia magică a recunoștinței va fi mai puternică!

Practicile sunt necesare să fie realizate în fiecare zi, în ordinea în care vor apărea. Cei care vor descoperi Jocul mai târziu sau care vor descoperi jocul din postări ulterioare îi voi ruga să se întoarcă la această postare și la Treapta 1 sau Ziua 1.

INDICIU PENTRU MÂINE

Faceți rost de un stilou sau pix și de o foaie de hârtie/ carnețel/caiet/agendă în funcție de preferințele voastre. Dar, până mâine, vă invit să chemați îngerii păzitori și îngerii recunoștinței și să medităm împreună  la semnificația Legii Atracției Universale.

Namaste!

Message of the Day (Mesajul zilei)

daily_guidance31

Opportunity to Forgive

The angels sent you this card because they see that you’ve grown weary of a recurring negative pattern in your life. To break this cycle, it’s important for you to release old toxic thoughts about the current situation and relationship. You can do this by breathing deeply, and on each exhalation, giving your fears, worries, anger, and other painful emotions to the angels. Forgiveness doesn’t mean that you are condoning the other person’s behavior. It just means that you’re unwilling to carry toxic feelings and thoughts about him or her. Release, be free, and experience positive patterns through forgiveness.Additional meanings for this card: Avoiding blaming yourself or others • As you release anger, a creative resolution to this situation will appear • There are hidden blessings in this relationship and situation • Focus upon desires instead of fears or judgments.

Oportunitate de a ierta

“Aceasta situatie iti aduce posibilitatea de vindecare, crestere spirituala si de eliberare de “programe” negative. Mentine intentia de a vedea bunatatea si lumina interioara divina a celuilalt. Te vom ajuta sa eliberezi gandurile, sentimentele si energiile neiertarii si te vom ridica intr-o stare mai inalta a pacii si a compasiunii”.

Ingerii ti-au trimis aceasta carte deoarece au vazut ca ai facut sa creasca o panza groasa si recurenta de “programe” negative in viata ta. Pentru a rupe acest ciclu este important pentru tine sa eliberezi vechile ganduri toxice referitoare la aceasta situatie sau/si persoana. Poti realiza acest lucru respirand adanc si la fiecare expirare sa dai fricile, grijile, furiile si alte emotii negative ingerilor. Iertarea nu inseamna ca accepti comportamentul injust al celeilalte persoane. A ierta semnifica pur si simplu ca nu esti dispus(a) “sa duci” cu tine emotiile si gandurile toxice referioare la el/ea. Elibereaza-te, fii liber si experimenteaza stari pozitive prin intermediul iertarii. Semnificatii aditionale pentru aceasta carte: evita sa te invinovatesti pe tine insuti(insati) si/sau pe ceilalti. Pe masura ce vei elibera mania, o soltie creativa va aparea referitoare la aceasta situatie. Exista binecuvantari ascunse in situatia/relatia prezenta. Focuseaza-te pe dorinte, in loc sa te concentrezi pe judecari inutile si pe frici.

Cardul lunii martie 2015- Pune-ti o dorinta

make_wish Ce va doriti cel mai mult? Dupa ce tanjeste sufletul vostru? Aceasta carte va cere sa intrati in contact cu dorintele voastre cele mai profunde si sa le trimiteti Cerurilor, inainte sa decideti ca ele nu sunt realizabile. Ingerii va cer sa va folositi puterea de atractie innascuta, de persoana indigo si sa creati in viata voastra binele, mai degraba decat sa il ascundeti sub o o gramada de indoiala. Este o carte incitanta pentru ca inseamna ca sunteti aproape de acea dorinta. Trebuie doar sa depuneti putin efort energetic ca a ajutati la crearea ei in viata voastra. Cand primiti un astfel de mesaj, este normal sa apara nesigutanta sau frica. Pur si simplu respirati adanc si, la expirare, eliberati din voi aceasta energie inferioara. Purtati o conversatie tacuta cu ingerii vostri, discutie in care le spuneti exact ce doriti in viata voastra. Intotdeauna se va intampla unul din urmatoarele lucruri: vi se va implini dorinta sau vi se va arata un raspuns mai bun si mai potrivit.